Explore Slovene Museum of Christianity

Sv. Marjeta Antiohijska
?, 1389
3825

Kip Sv. Marjeta je solidno delo 14. stoletja. Svetnica je oblečena v obleko, ki je prepasana visoko v pasu.  Ogrnjena je v ogrinjalo, ki ji pada čez njeno levo roko in se pri tleh guba. Pod  levo roko, ki je v komolcu pokrčena in dvignjena, vidimo fragment zmaja - svetničinega atributa. Po ustnem izročilu gotska plastika izvira iz župnije Planina na Vipavskem.