Esplorare museo del cristianesimo in slovenia 

Loretokindl
?, 18. stoletje
4827

Voščena figurica salzburškega Loretokindla je oblečena v svileno obleko. Na glavi ima filigransko izdelano krono, v levi roki drži križ. Gracilna figura je shranjena v leseni vitrinici oz. oltarčku.