Esplorare museo del cristianesimo in slovenia 

Ovalen relikviarij v škatlici
?, 18. stoletje
SVM 325

Srebrni relikviarij z Marijinim in Kristusovim monogramom. Dvodelni relikviarij ima na sredini upodobitev Žalostne Marije, okoli katere so pritrjene drobne relikvije šestih mučencev. Drugi del predstavlja pokrovček z reliefom monograma IHS.