Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Oddelki kustodiati

Direktorica


Nataša Polajnar Frelih


direktorica


natasa.polajnar@mks-sticna.si


 Služba za komunikacijo in odnose z javnostjo


Katarina Vogrinc


poslovna sekretarka


katarina.vogrinc@mks-sticna.si


 Kustodiat za cerkveno zgodovino in ljudsko pobožnost


Tadej Trnovšek


višji kustos


tadej.trnovsek@mks-sticna.si


 Kustodiat za sakralno umetnost


Nataša Polajnar Frelih


direktorica


natasa.polajnar@mks-sticna.si


 Oddelek za muzejsko pedagogiko in andragogiko


Sara Primec


kustosinja pedagoginja


sara.primec@mks-sticna.si


 Oddelek za konserviranje in restavriranje


Irena Rotar


konservatorka–restavratorka


irena.rotar@mks-sticna.si


 Oddelek za dokumentacijo


Marko Okorn


samostojni muzejski tehnik – dokumentalist


marko.okorn@mks-sticna.si