Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Slovenci ob Belem Nilu sredi 19. stoletja
8.8.2019 - 22.9.2019

Slovenci ob Belem Nilu sredi 19. stoletja: ob 200. obletnici rojstva dr. Ignacija Knobleharja
avtor: Marko Frelih, v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem

Na razstavi bo prvič predstavljena celotna skupina Slovencev, ki je bila aktivno udeležena v organizaciji misijonske dejavnosti v Kartumu in na območju južnega Sudana. V letih od 1851 do 1858 je v Sudan prišlo več slovenskih duhovnikov, obrtnikov in različnih sodelavcev, ki so pomagali vzpostaviti delovanje misijonske dejavnosti pod vodstvom dr. Ignacija Knobleharja. Nekateri so Knobleharju pomagali tudi pri raziskavah porečja Belega Nila, saj je Knoblehar sodil med pionirje raziskav velike afriške reke. Razstava bo osvetlila vlogo posameznikov v misijonu na podlagi bogatega arhivskega gradiva in literarnih virov iz 19. stoletja.