Explore Slovene Museum of Christianity

Loretokindl
Title: Loretokindl
Author:
Dating: 18. stoletje
Provenance: ?
Ident. no.: 4827
Materials:
Measurements:
On display:
© Slovene Museum of Christianity

Voščena figurica salzburškega Loretokindla je oblečena v svileno obleko. Na glavi ima filigransko izdelano krono, v levi roki drži križ. Gracilna figura je shranjena v leseni vitrinici oz. oltarčku.