Explore Slovene Museum of Christianity

Pater dr. Metod Turnšek (1909 - 1976): ob 100. obletnici rojstva
avtor: dr. Milan Dolgan
 
občasna razstava, 21. februar 2009 – 30. avgust 2009
 
Pater dr. Metod Turnšek (1909 – 1976) je bil redovnik, urednik, profesor, duhovnik in javni delavec. Pomemben je kot leposlovni pisatelj, narodopisec, verski pisatelj, zgodovinar, časnikar, založnik in politik. Bil je tako znanstvenik kot umetnik. Po letu 1945 se je Turnšek popolnoma posvetil slovenskemu zamejstvu v Italiji in Avstriji in je na novo ovrednotil in utemeljil slovensko narodno enotnost.
 
V Muzeju krščanstva na Slovenskem smo ob 100. obletnici rojstva Metoda Turnška pripravili njegovo razstavo. Razstavljena in komentirana so vsa Turnškova literarna dela s področja proze in dramatike, verske knjige, ki jih je bodisi napisal bodisi uredil, narodopisne in zgodovinske knjige. Deloma je prikazana njegova raznovrstna publicistika. Razstavljeni so nekateri dokumenti o življenju in delu, ki so ohranjeni v arhivu. Poudarek je na mladostnih letih, na vlogi stiškega samostana in na Turnškovi zgodovinski povesti o Svetih Višarjah »Božja planina«.
 
Idejni utemeljitelj razstave je literarni zgodovinar dr. Milan Dolgan. Razstava v Muzeju krščanstva na Slovenskem, ki ima svoje prostore v delu Cistercijanske opatije v Stični, kateri je p. Metod Turnšek pripadal in kjer je njegov grob, bo prva v nizu praznovanja njegove 100. obletnice rojstva. Nekaj osrednjih slovenskih založb namreč v tem letu načrtuje ali prvo izdajo ali ponatis njegovih leposlovnih del.
 
Po mnenju dr. Milana Dolgana bi bilo primerno razglasiti leto 2009 kot Turnškovo leto, kajti njegova osebnost in delo sta neposredno povezana z glavnim kulturnim in družbenim dogajanjem naše polpretekle zgodovine. Dr. Turnšek je eden od glavnih uresničevalcev Slomškovega verskega in kulturnega programa, med drugim z ustanovitvijo uspešne Slomškove založbe (1964).
 
mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica