Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Arhiv misijonarja Friderika Ireneja Barage

 

Friderik Irenej Baraga (1797–1868) se je rodil v gradiču Mala vas pri Dobrniču na Dolenjskem. Na Dunaju je študiral pravo, kasneje pa v Ljubljani teologijo. V duhovnika je bil posvečen leta 1823. Kot mladi duhovnik je bil najprej kaplan v Šmartinu pri Kranju in kasneje v Metliki. V njem pa je zorela želja, da bi postal misijonar. Želja se mu je uresničila leta 1830, ko je odšel v misijone med Indijance na področju Velikih jezer v Severni Ameriki. Postal je prvi škof škofije v Cincinnatiju v Ohaiu. Njegovo prvo škofovsko mesto je bilo v Sault Ste. Marie, kasneje pa v Marquettu, kjer je bil leta 1868 tudi pokopan. Friderik Baraga je napisal več nabožnih knjig v slovenščini, njegovo temeljno delo pa so slovnica in slovar očipvejskega jezika in molitveniki za Indijance plemena Očipwe in Otawa.

baraga-knjiznica-03
baraga-knjiznica-02
 
 

Friderik Baraga je eden od slovenskih kandidatov za svetnika. 10. maja 2012 je papež Benedikt XVI. podpisal odlok, s katerim je Baragi priznal junaške kreposti in mu dodelil naziv Častitljivi Božji služabnik. Postopek kanonizacije se nadaljuje.

 

V Muzeju krščanstva na Slovenskem hranimo arhiv misijonarja in škofa Friderika Ireneja Barage. Zbirko originalnih Baragovih knjižnih del, predmetov in korespondenco ter knjižni fond slovenske izseljeniške literature iz ZDA, Kanade, Argentine in Avstralije je zbral in uredil salezijanski duhovnik Karel Ceglar (1912–1999), ki je živel po drugi svetovni vojni v Kanadi. Arhiv je dostopen v študijske namene po dogovoru.