Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Oddelki / kustodiati

DIREKTORICA


mag. Nataša Polajnar Frelih


direktorica


natasa.polajnar@mks-sticna.si


 SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJO IN ODNOSE Z JAVNOSTJO


Katarina Vogrinc


poslovna sekretarka


katarina.vogrinc@mks-sticna.si


 KUSTODIAT ZA CERKVENO ZGODOVINO IN LJUDSKO POBOŽNOST


Luka Mlekuž


kustos


luka.mlekuz@mks-sticna.si


 KUSTODIAT ZA SAKRALNO UMETNOST


Nataša Polajnar Frelih


direktorica


natasa.polajnar@mks-sticna.si


 ODDELEK ZA MUZEJSKO PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO


Dijana Pita da Costa


kustosinja pedagoginja


dijana.pitadacosta@mks-sticna.si


 ODDELEK ZA KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE


mag. Irena Rotar


konservatorka–restavratorka


irena.rotar@mks-sticna.si


 ODDELEK ZA DOKUMENTACIJO


Marko Okorn


samostojni muzejski tehnik – dokumentalist


marko.okorn@mks-sticna.si