Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Vodeni ogledi

 

 
Vsi ogledi v našem muzeju so vodeni. Razlogov za to je več. Prvi in najpomembnejši je ta, da se vodstva lahko prilagajajo glede na starostno skupino, interes in predhodno znanje obiskovalcev. Drugi razlog je ta, da je v ogled vključen tudi obisk samostanskega dela. Ker se cistercijanskem samostanu Stična še vedno živijo menihi, je potrebno pri ogledu križnega hodnika in cerkve upoštevati samostanski hišni red, katerega izvajanje lahko zagotovijo le vodiči, ki so bili za to posebej izurjeni.

ucitelji1
vodeni01

 

 
Vodiči vas popeljejo skozi stalne in občasne razstave muzeja ter vas pobližje seznanijo s kulturno dediščino krščanstva na Slovenskem. Z njihovo pomočjo boste lažje podoživeli zgodbe razstavljenih predmetov in se tako vživeli v različna zgodovinska obdobja. Prednost vodenih ogledov je tudi v možnosti komuniciranja med obiskovalcem in vodičem. Poleg vodenja v slovenskem jeziku, se je možno dogovoriti tudi za vodenje v angleškem, italijanskem in nemškem jeziku.