Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Zaposleni muzeja

Direktorica Nataša Polajnar Frelih
mag. um. zgod. in dipl. etnolog
(Muzejska svetnica)
Tajništvo in
stiki z javnostmi
Katarina Vogrinc
poslovna sekretarka
Kustodiat Luka Mlekuž
univ. dipl. zgod. in lit. komp.
(Kustos)
Restavratorski
oddelek
Irena Rotar
mag. rest.
(Konservatorka–restavratorka)
Dokumentacijska
služba
Marko Okorn
samostojni muzejski tehnik – dokumentalist
Pedagoški
oddelek
Dijana Pita da Costa
dr. herit.
(Kustosinja pedagoginja)