Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Zaposleni muzeja

Direktorica Nataša Polajnar Frelih
mag. um. zgod. in dipl. etnolog
(Muzejska svetnica)
Tajništvo in
stiki z javnostmi
Katarina Vogrinc
poslovna sekretarka
Kustodiat Tadej Trnovšek
prof. zgod. in univ. dipl. soc. kult.
(Višji kustos)
Restavratorski
oddelek
Irena Rotar
mag. rest.
(Konservatorka–restavratorka)
Dokumentacijska
služba
Marko Okorn
samostojni muzejski tehnik – dokumentalist
Pedagoški
oddelek
Dijana Pita da Costa
dr. herit.
(Kustosinja pedagoginja)