Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Dotik svetnikov: vloga relikvij v krščanstvu na Slovenskem
avtorja: Nataša Polajnar Frelih, Darko Knez
 
občasna razstava, 6. november 2008 – 16. avgust 2009
 
Z razstavo Dotik svetnikov: vloga relikvij v krščanstvu na Slovenskem želimo obiskovalcem muzeja predstaviti edinstveno zbirko relikviarijev, ki jih hranimo v Muzeju krščanstva na Slovenskem. Poleg tega želimo obiskovalce na primeru naše zbirke seznaniti s češčenjem mučencev in svetnikov skozi različna zgodovinska obdobja. Zavedati se moramo, da so ohranjeni relikviariji del bogatega duhovnega izročila in tradicije slovenskega naroda. številni verniki so se s prošnjami in molitvami stoletja obračali na mučence in svetnike po pomoč v stiski, bolezni in v hudih preizkušnjah.
 
Zbirka, ki jo hranimo v Muzeju krščanstva na Slovenskem, je ena večjih zbirk relikviarijev na Slovenskem. V njej je 72 relikviarijev, v njih pa 670 relikvij. Relikviariji so bili izdelani med 17. in 20. stoletjem. Največjo in najstarejšo skupino med njimi predstavljajo relikviariji, ki smo jih med letoma 1990 in 1992 prejeli od škofjeloških uršulink in njihovih predhodnic klaris.
 
S študijsko zasnovano razstavo smo ovrednotili zbirko, z zahtevnimi konzervatorsko-restavratorskimi posegi pa smo mnoge relikviarije rešili pred propadom. Ob sodelovanju strokovnjakov s teološkega, zgodovinskega in umetnostno zgodovinskega področja smo v zgoščeni obliki predstavili temo, ki je še danes zelo aktualna, zanjo pa so vedno kazali interes tudi obiskovalci muzeja. Rezultati interdisciplinarnih raziskav različnih strokovnjakov so objavljeni v razstavnem katalogu. Po zaprtju začasne razstave bo večina relikviarijev uvrščenih na stalno razstavo o devocionalijah.
 
Naj se na tem mestu iskreno zahvalim uršulinki s. Andreji Godnič, ki nam je z vso svojo zavzetostjo z nasveti pomagala pri nastajanju razstave, p. Slavku Krajncu za predstavitev omenjene teme s teološkega vidika in uršulinki s. Klaudiji Đuran za predstavitev relikviarijev in češčenja svetnikov na primeru varaždinskega uršulinskega samostana. Iskreno se zahvaljujem kolegici Marjetici Simoniti za strokovno opredelitev relikviarijev, ki so izdelani v obliki monštranc in križev, ter arhivistu mag. Francetu Baragi za prevode avtentik. Posebna zahvala pa gre kolegu mag. Darku Knezu, kustosu za devocionalije v Narodnem muzeju Slovenije, ki je našo zbirko študijsko popisal in raziskal ter za katalog napisal osrednji članek, večino kataloških enot in indeks, ter sodelavki mag. Ireni Potočnik, restavratorki našega muzeja, ki je dve leti z vso skrbnostjo in strokovnostjo restavrirala in za razstavo pripravila vseh 72 razstavljenih relikviarijev.
 
mag. Nataša Polajnar Frelih, 
direktorica