Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Rastoča knjiga

Spoštovani Stičani!

 Vljudno vas vabimo k nastajanju stalne razstave »Rastoča knjiga Stična«, ki od leta 2012 bogati Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični. V vitrini zbiramo knjižna dela vas, ki živite v Stični in drugih literarnih ustvarjalcev in raziskovalcev, ki so objavili dela, povezana s Stično.

 V Sloveniji imamo veliko krajev, ki veliko pomenijo v znanstvenem in kulturnem smislu. Eden takih krajev je za gotovo tudi Stična. S svojim cistercijanskim samostanom in stiškimi rokopisi, državnim Muzejem krščanstva na Slovenskem in dragotinami v njem, razstavami, zeliščnimi inovacijami in drugimi dosežki s področja kulture v različnih društvih, je postala znana po vsej Sloveniji in tudi širše.

 Kot je zapisal dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja Rastoče knjige, ima stalna razstava »Rastoča knjiga Stična« naslednje glavne namene in cilje:

 

  1. Na enem mestu prikazati bogastvo duhovnega snovanja tega lepega in znanega kraja na Dolenjskem s knjigami, ki so jih napisali velikani kulture, umetnosti, gospodarstva in znanosti iz Stične in ki so pustili globoko sled v slovenski zgodovini. Avtorji so Stičani ali pa krajani, ki so oz. v njej delujejo ali so oz. še o njej pišejo.
  2. Stična bo z »Rastočo knjigo« pridobila dodatno zanimivo točko, ki se bo razvijala tudi v prihodnje. Stična z okolico, ki je polna izjemnih naravnih in kulturnih lepot, naj bi še naprej rasla kot mesto znanja, kulture in umetnosti in ne nazadnje tudi uspešnega gospodarstva.
  3. Stična naj bi si s svojo »Rastočo knjigo« povečala svojo samozavest, istovetnost in tudi razpoznavnost. Istočasno pa naj motivira svoje prebivalce, da postanejo odgovorni nosilci bogate kulturne, znanstvene, gospodarske in umetniške dediščine tudi vnaprej.
  4. »Rastoča knjiga Stična« naj bi bilo mesto navdiha in ustvarjalnosti. Zlasti mladi naj bi se ob svojih pomembnih prednikih navduševali in iskali moč in energijo za svojo nadaljnjo strokovno ter življenjsko pot.
  5.  »Rastoča knjiga Stična« naj bi bilo odgovorno dejanje sedanje generacije prebivalcev Stične, ki jim ni vseeno, kaj se bo s Stično dogajalo v prihodnje.
  6. Je svojevrstna vizija in tudi akcija, ki naj bi našim zanamcem kazala pot. Je razpoznavno znamenje, ki odpira orientacijo za uspešno prihodnost.
  7. »Rastoča knjiga Stična« je dobronamerna iniciativa, ki naj na poseben način poveže prebivalce Stične, ne glede na razlike med njimi. Prebudi naj radost ob nastajanju nečesa novega, dobrega, potrebnega, koristnega.
  8. Je pot, ki dolgoročno gledano vodi k odličnosti in mojstrstvu, k vzpodbujajočim odnosom in sožitju različnosti.

 »Rastoča knjiga« je izvirni slovenski projekt, ki ima globoke korenine na Dolenjskem in tudi veliko sporočilno vrednost za prihodnost. Rastočih knjig je po Sloveniji vedno več. 

 V upanju, da bo »Rastoča knjiga Stična« rasla tudi ob vašem sodelovanju, vas prav lepo pozdravljam.

 mag. Nataša Polajnar Frelih,

direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem

 

Več o »Rastoči knjigi Stična« glej: Nataša Polajnar Frelih, Rastoča knjiga Stična v Muzeju krščanstva na Slovenskem, 15 let projekta Rastoča knjiga: zbornik referatov in razprav, št. 1/2016 (ur. Janez Gabrijelčič in Marjeta Tratnik Volasko, Državni svet Republike Slovenije), Ljubljana 2016, str. 123–131.