Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Časo–stično–potovanje patra Alberta
DRUGA IN TRETJA TRIADA OŠ  
 
  delovni list
 
Samostan Stična je najstarejši še delujoči samostan pri nas. Sprehod skozi gotski križni hodnik in baročno baziliko je pravzaprav potovanje skozi čas.
 
Delovni list v obliki stripa je odlična popestritev klasičnega ogleda Cistercijanske opatije Stična. Učenci se s pomočjo izmišljenega lika patra Alberta odpravijo na časovno potovanje skozi zgodovino od ustanovitve samostana do današnjih dni. Med ogledom opazujejo, raziskujejo in dopolnjujejo manjkajoče dele stripa.
 
Ogled z delovnimi listi učencem omogoči, da na zabaven način spoznajo zgodovino in delovanje stiškega samostana. Raziskujejo kulturni, gospodarski in verski pomen srednjeveških samostanov.
 
 
  45-60 min
 
  1 eur (doplačilo k vodenem ogledu)
 
  pripomočke priskrbi muzej
 
  ni možnosti gostovanja
 
  zgodovina, slovenščina, družba, verstva in etika
 
  Učenci:
● spoznajo najpomembnejše dogodke v zgodovini samostana;
● prepoznavajo značilnosti različnih umetnostnih slogov;
● spoznavajo kulturni, gospodarski in verski pomen srednjeveških samostanov.