Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Koki in zlata skleda
PREDŠOLSKI OTROCI 
 
  senčna lutkovna predstava, lov na zaklad
 

Otroci skozi lutkovno predstavo spoznajo zgodbo papagajčka Kokija, ki se pred burno nevihto zateče v muzej. Tukaj spozna novo prijateljico - restavratorko in ji nekoliko pomaga pri njenem delu.

Med svojim kolovratenjem po muzeju je Koki pustil številne sledi, ki kažejo pot do njegovega novega ''gnezda'' - zlate sklede. Če bodo otroci napeli svoje detektivske mišice in našli pernate sledi, jih bodo te pripeljale do (prvega) zaklada. Na tem mestu jih preseneti restavratorkin klic in prošnja za pomoč. Otroci pohitijo do njene delavnice in ji pomagajo ter tako najdejo še en zaklad.

Inovativen program je primeren za predšolske otroke (3+). Spodbuja uporabo vseh čutil ter razvoj veščin opazovanja in primerjanja. Otroke seznanja s pomenom skrbi za muzejske predmete in z delom restavratorjev - konservatorjev. Otroci  razmišljajo o skrbi za njim pomembne predmete (osebno, družinsko dediščino) doma.

Vsak dobi knjižico s slikovnimi nasveti, ki je namenjena skupnemu branju otrok in starši in otroke na njim prijazen način seznanja z osnovami skrbi za osebno dediščino.

 
 
  45 min
 
  3 eur
 
  možnost gostovanja
 
   predmetno opismenjevanje, dediščinsko opismenjevanje
 
  Otroci:
● spoznavajo delo muzejskega restavratorja;
● spoznavajo pomen skrbi in ohranjanja kulturne dediščine;
● spoznavajo pomen pravilne skrbi za njim drage predmete doma (osebna dediščina).