Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej skozi zgodbo
PREDŠOLSKI OTROCI IN PRVA TRIADA OŠ  
 
  kamišibaj
 
Muzej skriva nešteto zanimivih zgodb. S kamišibajem muzejski prostori oživijo in najmlajše obiskovalce popeljejo v preteklost.
 
Kamišibaj je japonska oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. V zgodbah otroci spoznajo srednjeveškega pisarja Bernarda, pogumnega viteza Jurija in čevljarja brata Celestina.
 
Otroci si ogledajo prostor in razstavljene predmete. Poiščejo tiste, ki so nastopali v zgodbah. Ogledajo si rekonstrukcijo srednjeveške pisarske delavnice z vsemi pripomočki. Znotraj etnološke zbirke se poučijo o starih obrteh in opazujejo predmete, ki so jih ljudje nekoč uporabljali pri vsakdanjem življenju.
 
 
  45+ min
 
  3 eur
 
  pripomočke priskrbi muzej
 
  možnost gostovanja
 
  slovenščina, spoznavanje okolja
 
  Otroci:
● spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in danes;
● spoznavajo pomen kulturne dediščine.