Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Ukrepi proti koronavirusu
9.3.2020 - 23.3.2020

Vsi državni muzeji skladno s priporočili pristojnih služb sprejemamo naslednje splošne smernice:1.    Programi muzejev se v največji možni meri izvajajo po načrtu, otvoritve razstav, dogodki in prireditve se do nadaljnjega prestavljajo, muzeji so odprti za posameznike in manjše skupine,
2.    Priporoča se dostop do zbirk prek spleta,
3.    Izvedejo se le nujne službene poti, ki ne predstavljajo večjega tveganja.


Ukrepi veljajo od 9. 3. za obdobje 14 dni oziroma do prejetja natančnejših navodil s strani pristojnih služb. Splošne smernice so skupne smernice za naše delovanje, izvaja pa jih vsak muzej individualno, skladno s svojimi smernicami, programom, načinom dela in zmožnostjo zagotavljanja pogojev za varovanje zdravja.