Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Arma Christi
30.3.2017 - 3.9.2017

Arma Christi ali vsak svoj križ nosi je gostujoča občasna razstava, ki jo je pripravila kustosinja Pokrajinskega muzeja Celje Barbara Trnovec. Pasijonu so bile – in so še vedno – posvečene različne upodobitve in uprizoritve, ki so nagovarjale k vživljanju v Kristusovo trpljenje, spodbujale h kontemplaciji in prek tako pogojene religiozne izkušnje prispevale k utrjevanju in poglabljanju vere posameznika. To so med drugim tudi trije poznosrednjeveški ikonografski motivi Arma Christi, Kristus trpin in Maša sv. Gregorja, katerih pojav in uveljavitev sta med seboj povezana. Sooblikovale so jih sočasne družbene, psihološke, politične, ekonomske in druge okoliščine, njihov pojav pa ni vezan na nobeno zgodovinsko dejstvo ali versko dogmo, temveč korenini v nepredvidljivosti folklore. Občasna razstava z zgornjim naslovom odstira skrivnosti omenjenih treh motivov, med drugim je predstavljena edinstvena upodobitev maše sv. Gregorja na Slovenskem.Razstavo bosta odprla direktorica MKS mag. Nataša Polajnar Frelih in direktor PMC Stane Rozman. Odprtje razstave bo pospremil pogovor avtorice razstave, kustosinje Barbare Trnovec s stiškim menihom p. Brankom Petauerjem, o različnih razsežnostih pasijona, evangelijskega poročila o trpljenju Jezusa Kristusa. Pogovor bo z izvedbo postnih pesmi pospremil župnijski zbor Chorus Sitticensis.  Vljudno torej vabljeni na odprtje gostujoče občasne razstave v Stično, ki bo v četrtek, 30. 3. 2017 ob 18. uri. Razstava bo na ogled do 3. 9. 2017.