Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Cisterscapes
1.7.2021 - 22.9.2023

Muzej krščanstva na Slovenskem se je konec leta 2019 pridružil mednarodnemu projektu Cisterscapes – Cistercijanske pokrajine povezujejo Evropo. 

Projekt združuje 18 monumentalnih cistercijanskih samostanov v šestih različnih evropskih državah: Sloveniji, Nemčiji, Franciji, Avstriji, na Poljskem in Češkem. Poleg samostana Stična, ki ga zastopa Muzej krščanstva na Slovenskem, je v projekt vključen tudi nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa Galerija Božidar Jakac. 


Prvi cistercijanski samostan je bil ustanovljen leta 1098 v francoskem Citeauxu. V 12. stoletju je red doživel hiter razcvet, cistercijanske samostane pa so ustanavljali po vseh deželah krščanske Evrope. Leta 1136 je bila ustanovljena tudi Stična, danes najstarejši še delujoči samostan pri nas.
Cistercijanski red zaznamuje specifična centralizirana ureditev. To je omogočalo izreden pretok idej, znanj in tudi poenoten razvoj vseh samostanov ne glede na prostor, kjer so bili ustanovljeni. Samostani so morali biti samooskrbni, zato so v svoji okolici razvili široko gospodarsko mrežo. Poti, regulirani vodni viri, ribniki, polja, gozdovi, mlini, kmetije, pristave, naselja, obcestna znamenja, kapelice in cerkve … Vse to je nastajalo kot posledica cistercijanskega gospodarstva in kulture.


 

 


 

Vpliv cistercijanov na kulturno krajino je še danes viden v radiju do 50 km okoli samostana. V tem prostoru živimo, a morda ne prepoznamo več, kaj vse je nastalo kot posledica delovanja cistercijanskega reda in stiškega samostana. 


Namen projekta Cisterscapes je raziskati in predstaviti cistercijansko pokrajino širši javnosti. V sklopu projekta bodo oblikovani skupna baza podatkov, spletna stran in aplikacija za transnacionalno pohodniško in kolesarsko pot. Pri slednjem se veselimo sodelovanja z Občino Ivančna Gorica in širšo lokalno skupnostjo. Tip cistercijanske pokrajine je tako izrazito vplival na razvoj in strukturo evropskega prostora, da je prepoznan kot evropska kulturna dediščina.


 

Končni cilj projekta je zato kandidatura vseh sodelujočih ustanov za pridobitev Znaka evropske kulturne dediščine v letu 2023. Gre za največje priznanje simbolične zgodovinske vrednosti znotraj Evropske unije. 


V Muzeju krščanstva na Slovenskem verjamemo, da je sodelovanje v projektu priložnost za večjo evropsko prepoznavnost tako stiškega samostana kot našega muzeja. Hkrati se veselimo tesnejšega sodelovanja z Galerijo Božidar Jakac, ki deluje v prostorih nekdanjega samostana Kostanjevica na Krki, ter razvoja novih muzejskih in turističnih programov za naše obiskovalce.