Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Cisterscapes
- 31.12.2028

Muzej krščanstva na Slovenskem se je konec leta 2019 pridružil mednarodnemu projektu Cisterscapes – Cistercijanske pokrajine povezujejo Evropo. 

Projekt združuje 17 monumentalnih cistercijanskih samostanov v petih različnih evropskih državah: Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, na Poljskem in Češkem. Poleg samostana Stična, ki ga zastopa Muzej krščanstva na Slovenskem, je v projekt vključen tudi nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa Galerija Božidar Jakac - muzej moderne in sodobne umetnosti. 


Prvi cistercijanski samostan je bil ustanovljen leta 1098 v francoskem Citeauxu. V 12. stoletju je red doživel hiter razcvet, cistercijanske samostane pa so ustanavljali po vseh deželah krščanske Evrope. Leta 1136 je bila ustanovljena tudi Stična, danes najstarejši še delujoči samostan pri nas.
Cistercijanski red zaznamuje specifična centralizirana ureditev. To je omogočalo izreden pretok idej, znanj in tudi poenoten razvoj vseh samostanov ne glede na prostor, kjer so bili ustanovljeni. Samostani so morali biti samooskrbni, zato so v svoji okolici razvili široko gospodarsko mrežo. Poti, regulirani vodni viri, ribniki, polja, gozdovi, mlini, kmetije, pristave, naselja, obcestna znamenja, kapelice in cerkve … Vse to je nastajalo kot posledica cistercijanskega gospodarstva in kulture.


 

 


 

Vpliv cistercijanov na kulturno krajino je še danes viden v radiju do 50 km okoli samostana. V tem prostoru živimo, a morda ne prepoznamo več, kaj vse je nastalo kot posledica delovanja cistercijanskega reda in stiškega samostana. 


Namen projekta Cisterscapes je bil raziskati in predstaviti cistercijansko pokrajino širši javnosti. V sklopu projekta smo oblikovali skupno bazo podatkov, spletno stran, interaktivno maketo v muzeju,  virtualni ogled pohodniške poti, in aplikacijo za transnacionalno pohodniško in kolesarsko pot. Pri slednjem smo sodelovali z Občino Ivančna Gorica in širšo lokalno skupnostjo. Tip cistercijanske pokrajine je tako izrazito vplival na razvoj in strukturo evropskega prostora, da je prepoznan kot evropska kulturna dediščina.


 Aprila 2024 smo vsi sodelujoči v projektu Cisterscapes prejeli Znak evropske kulturne dediščine. Gre za največje priznanje simbolične zgodovinske vrednosti znotraj Evropske unije. 


V Muzeju krščanstva na Slovenskem verjamemo, da je sodelovanje v projektu priložnost za večjo evropsko prepoznavnost tako stiškega samostana kot našega muzeja. Hkrati smo veseli tesnejšega sodelovanja z Galerijo Božidar Jakac, ki deluje v prostorih nekdanjega samostana Kostanjevica na Krki, ter razvoja novih muzejskih in turističnih programov za naše obiskovalce.