Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Leon Koporc: Ars sacra/risbe
Vida Koporc Sedej, Nataša Polajnar Frelih, Milena Zlatar
2013
297 x 210 mm, 24 strani, 10 barvnih fotografij
Cena: 5 EUR
V publikaciji je predstavljen del sakralnega likovnega opusa akademskega slikarja Leona Koporca (1926-2003). Prvič so predstavljene predvsem njegove številne skice, risbe, osnutki in študije za kasnejša likovna dela, s katerimi je opremil petnajst slovenskih cerkva in dve v tujini. Ob naročilih za notranjo likovno opremo sakralnih objektov se je umetnik najprej srečal z zahtevno nalogo, kako umestiti oltarne slike in križeve pote v historične objekte ali pa v arhitekturno razgibane prostore modernih cerkva. To je vodilo Leona Koporca do poglobljenega študija in kontemplacije – iskanja najboljših rešitev, v kontekstu duhovnega izraza in prostorskih danosti.
 
 
VSEBINA:
 
1.   Nataša Polajnar Frelih: Uvod
2.   Milena Zlatar: Meditacije: Risba v opusu Ars sacra Leona Koporca
3.   Vida Koporc Sedej: Leon Koporc
4.   Vida Koporc Sedej: Opus sakralnih del
5.  Vida Koporc Sedej: Seznam razstavljenih del