Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Luč, ki razsvetljuje: jaslice v gotski katedrali iz voska, samostansko delo
Nataša Polajnar Frelih
2014
297 x 210 mm, 10 strani
Cena: brezplačno

Knjižica vsebuje intervju s stiškim menihom br. Bernardom Rajbarjem, ki je avtor voščene gotske katedrale, katera je bila od 23. junija do 31. avgusta 2014 na ogled v prostorih Muzeja krščanstva na Slovenskem.