Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Sestra Hermina (Justina) Pacek
Dejan Vončina
2016
297 x 210 mm, 62 strani, 149 fotografij
Cena: 8 EUR

V knjigi, ki je izšla ob gostovanju istoimenske razstave, je predstavljeno življenje in delo sestre Hermine (Justine) Pacek. Sestra Hermina je enkraten primer fotografinje in redovnice v slovenskem in širšem prostoru. V petdesetih letih 20. stoletja se je v Sloveniji in Jugoslaviji le malokatera fotografinja samostojno ukvarjala s fotografsko dejavnostjo, saj je bil to predvsem »moški« poklic; da pa se je s fotografijo ukvarjala sestra usmiljenka, je toliko bolj nenavadno in hvalevredno. Tudi na svetovnem spletu nismo zasledili avtorske fotografske dejavnosti sester usmiljenk po svetu, zato je delovanje sestre Hermine toliko dragocenejše.VSEBINA:Spremna beseda

Življenje in delo

Delovanje sestre Hermine

Katoliška vas Letnica

Sklepna beseda

Kratka zgodovina sester usmiljenk

Opombe

Photographer Sister Hermina (Justina) Pacek 1931–2016

Izjave sestre Hermine / Sister Hermina’s statements

Pred odhodom med sestre usmiljenke v Beograd 1956-57 / Before leaving to the Sisters of Charity in Belgrade 1956/57

Med sestrami usmiljenkami v Beogradu 1957–1987 / With the Sisters of Charity in Belgrade 1957–1987

Fotografije Hermininih sorodnikov in pomoč ubogim ob obiskih Slovenije / Photos of Hermina’s relatives and helping the poor when visiting Slovenia

Katoliška vas Letnica na jugozahodu Kosova 1987 / Catholic village Letnica in the southwest of Kosovo 1987

Preplet črnobele fotografije in risbe / Interwining of black and white photography and drawing

Slike sestre Hermine, olje na platno / Paintings of Sister Hermina, oil on canvas