Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Simon Kajtna: Rajski vrt / Paradisiacal Garden
Aleksander Bassin
2012
297 x 210 mm, 40 strani, 34 barvnih fotografij
Cena: 12 EUR
Poleg strokovnega besedila Aleksandra Bassina, ki je prevedeno tudi v angleščino in italijanščino, je v njem objavljenih vseh 33 Kajtnovih likovnih del iz cikla Rajski vrt, ki nastaja od leta 2010 dalje. Objavljena so klasična likovna dela velikih formatov, naslikana v tehniki olje na platno. Slike izražajo slikarjevo osebno izpoved, njegov ponotranjeni likovni izraz in so likovni zapis njegovih občutij dojemanja sveta.