Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Spomin Velikih jezer: ob 180. obletnici prihoda misijonarja Friderika Ireneja Baraga v Ameriko
Marko Frelih
2010
297 x 210 mm, 64 strani, 37 barvnih fotografij
Cena: 9 EUR - le še nekaj izvodov na zalogi
V publikaciji dr. Marka Freliha Spomin Velikih jezer: ob 180. obletnici prihoda misijonarja Friderika Ireneja Baragav Ameriko je na kratko predstavljena Baragova misijonska dejavnost in njegova zapuščina. V knjigi so prvič objavljeni njegovi osebni predmeti, ki jih hrani Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični. Prav tako je objavljenih nekaj indijanskih predmetov iz Baragove zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. še posebej je zanimiva barvna sličica p. Otona Skole iz Novega mesta iz leta 1849, ki prikazuje Baragove misijonske postaje. Sličica, ki jo hranijo pri frančiškanih v Ljubljani, sodi med najstarejše upodobitve območja Velikih jezer.
 
Knjiga je v celoti prevedena v angleščino.
 
VSEBINA:
 
1. Spremna beseda
2. Spomin Velikih jezer
2.1 Indijanci v deželi Kranjski
2.2 New York - Trebnje - New York
2.3 V kraljestvu Rdeče sove
2.4 Škof divjakov
2.5 Zadnji pohod
2.6 Zapuščina v senci svetosti
3. Literatura
4. Viri slikovnega gradiva