Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Zgodovina krščanstva na Slovenskem
Nataša Polajnar Frelih
2003
297 x 210 mm, 209 strani
Cena: 29 EUR - le še 1 izvod na zalogi
Vodnik po stalni razstavi Zgodovina krščanstva na Slovenskem je namenjen tako obiskovalcem razstave kot tudi tistim, ki želijo na enem mestu v strnjeni besedi spoznati bogato duhovno in kulturno zgodovino slovenskega naroda. Postavitev tovrstne razstave in izdaja vodnika zagotovo pomenita velik doprinos k zavedanju lastnih korenin. Slehernemu bralcu želimo še prav posebej približati krščanstvo, ki je v slovenskem prostoru prisotno že okoli 1700 let.
 
Vodnik je tako kot razstava urejen kronološko. Da bi bila obširna in bogata zgodovina krščanstva na Slovenskem čim pregledneje predstavljena, smo tudi vodnik razdelili na poglavja, ki bralca vodijo iz stoletja v stoletje, tako kot obiskovalca vabi razstava iz prostora v prostor ter ga z besedili in predmeti seznanja z dogodki v posameznih časovnih obdobjih. V vodniku so objavljena vsa besedila z razstavnih panojev, s fotografijami in kratkimi opisi so predstavljeni ključni muzejski predmeti. Za vse številčnejše tuje obiskovalce objavljamo daljši povzetek v angleškem jeziku.
 
 
mag. Nataša Polajnar Frelih
 
 
VSEBINA:
 
1.  Uvod
2.  3.–11. stoletje - Krščanstvo v pozni antiki in v zgodnjem sr. veku
3.  12., 13. in 14. stoletje - Stalna cerkvena organizacija v sr. veku
4.  15. stoletje - Turki, vzpon mest
5.  16. stoletje - Reformacija in protestantizem
6.  16. in 17. stoletje - Protireformacija in prenova
7.  17. stoletje - Najpomembnejši nosilci katoliške prenove po tridentinskem koncilu
8.  17. in 18. stoletje - Razcvet baročne umetnosti, terezijansko-jožefinske reforme
9.  19. stoletje - Revolucija v letu 1848, narodni preporod Slovencev
10.  20. stoletje - Prva in druga svetovna vojna, družbene spremembe, osamosvojitev Slovenije
11.  Ljudska pobožnost