Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Arhitekturna plastika

V zbirki hranimo dele stavbne kamnite plastike iz 12. in 15. stoletja iz stiškega samostana. Zelo pomembni so kapiteli, baze in stebriči romanskih bifor, ki so bili izklesani za stiški romanski križni hodnik v tretji ali zadnji četrtini 12. stoletja. Njihovo odkritje leta 2002 dokazuje, da je bil stiški križni hodnik zidan že v začetku obstoja samostana, bifore pa so bile razporejene tudi po notranji strani križnega hodnika, ki omejuje klavzurni vrt. Ohranjene spolije so odličen primer cistercijanske asketske stavbne plastike iz 12. stoletja, njihov avtor pa se je po vsej verjetnosti zgledoval po burgundskih primerih.