Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Friderik I. Baraga

V Muzeju krščanstva na Slovenskem hranimo izjemen arhiv misijonarja in škofa Friderika Ireneja Barage (28. 6. 1797, Mala vas pri Dobrniču–19. 1. 1868, Marquette, Michigan, Združene države Amerike). Poleg arhiva, ki ga hrani ameriška Baragova zveza (Baraga Association) v Marquettu, je naš arhiv najpopolnejši in edinstven v Evropi. Zbirko originalnih Baragovih knjižnih del, predmetov in korespondenco ter knjižni fond slovenske izseljeniške verske literature iz ZDA, Kanade, Argentine in Avstralije je zbral in uredil salezijanski duhovnik Karel Ceglar (1912–1999), po rodu iz Stične, ki je po II. svetovni vojni živel v Kanadi. Arhiv in knjižnica z okoli 5000 enotami sta po predhodnem dogovoru dostopna v študijske namene.