Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Cerkvena oblačila

Paramenti, ki se uporabljajo v katoliški cerkvi oz. liturgiji, predstavljajo poseben segment kulturne dediščine tako za ustanove, ki varujemo to dediščino, kakor tudi za raziskovalce, ki proučujejo tovrstno gradivo. Gre za občutljivo dediščino, saj lahko premočna svetloba, prevelika vlaga, spremembe temperature in razni insekti pustijo nepopravljive posledice na materialu. Muzej hrani bogat fond cerkvenega tekstila z več kot 1000 primerki, kot so habit, kuta, kazula, pluvial, dalmatika, štola, manipel, bursa, pala, velum, biret, rokavice, čevlji, mitra, alba, roket, antependij, prt idr. Med najstarejše primerke cerkvenih oblačil spada gabrški plašč iz 17. stoletja iz župnije Senožeče.