Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Cerkveno posodje

Zbirka cerkvenega posodja v Muzeju krščanstva na Slovenskem obsega prek 70 predmetov, kot so kelih, monštranca, ciborij, kadilnica, čolniček, vrčki, piksida idr. Med najstarejše primerke spada kelih iz leta 1627. Veliko umetniško vrednost imajo Plečnikovi kelihi, ki med kelihi na slovenskem etničnem ozemlju zavzemajo posebno mesto.