Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Fotografsko gradivo

Fototeka vsebuje prek 980 črno-belih in barvnih fotografij in 154 fotografij na steklene plošče. Hranimo tudi 3745 skenogramov in 2143 barvnih diapozitivov. Po tematiki lahko dokumentarno gradivo v fizični ali digitalni obliki razdelimo na razne cerkvene manifestacije (slovesnosti, kongresi, nove maše in drugi duhovniški jubileji), redovne skupnosti (cistercijani, frančiškani, uršulinke, usmiljenke idr.), politični begunci po II. svetovni vojni, cerkveno šolstvo, cerkveno društveno življenje, cerkvene osebnosti, romarska središča doma in po svetu, cerkvene stavbe, kapele in znamenja.Leta 2016 smo zbirko fotografskega gradiva povečali z zbirko skenov s. Hermine (Justine) Pacek (1931–2016). S. Hermina je bila prva in edina fotografinja med sestrami usmiljenkami v Beogradu, kamor je odšla leta 1957. Njena fotografska produkcija kaže presenetljivo raznovrstno sporočilnost delovanja znotraj sestrske skupnosti v Beogradu in na terenu. Njen opus šteje cca. 1100 fotografij (600 fotografij je v lasti njenih sorodnikov in 500 fotografij se nahaja v Provincialnem arhivu HKL).Sestro Hermino odlikuje socialno-dokumentarna fotografija. Njene fotografije so zelo pomemben dokument časa tudi v širšem mednarodnem kontekstu, saj nismo nikjer tudi na svetovnem spletu, zasledili tako kakovostnih črno-belih avtorskih fotografij. Glej: Dejan Vončina, Sestra Hermina (Justina) Pacek: prva fotografinja med sestrami usmiljenkami (1931–2016), Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem 2016, 64 str.V Muzeju krščanstva na Slovenskem hranimo 177 scanov njenih fotografij, ki jih je posnela med letoma 1957 in 1987 v Sloveniji, v Srbiji in na Kosovu. Lastniki originalnih fotografij so Dejan Pacek, Anica Tičar in Družba hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega – usmiljenke (HKL).