Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Razglednice

Zbirka razglednic v našem muzeju obsega čez 1800 primerkov. Gre za gradivo, ki z modernimi komunikacijskimi sredstvi  čedalje hitreje izginja. Razglednica je imela nekdaj privlačen estetski učinek in pomembno komunikacijsko vlogo. Na hrbtni strani so za marsikoga privlačne znamke, ki imajo filatelistično vrednost. Med najstarejše primerke pri nas sodijo razglednice s konca 19. stol. izdelane v kromolitografski tehniki. Po obsegu prevladujejo razglednice romarskih cerkva in krajev. Hranimo tudi slikovne razglednice, ki predstavljajo dogodke in osebe iz domačega in tujega cerkvenega prostora.