Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Slike na steklo

Slike na steklo so izraz značilne in pogoste oblike ljudske pobožnosti. Med 18. stoletjem in prvo polovico 20. stoletja so krasile  "bogkove kote" v kmečkih hišah na vsem slovenskem ozemlju. Podobe so navadno prodajali krošnjarji ob žegnanjih v romarskih krajih ali po vaseh. Zbirka slik na steklo v našem muzeju šteje prek 100 primerkov. Večina je bila naslikana v prvi polovici 19. stoletja. Običajno slike na steklo predstavljajo nabožne motive. Pri nas pa imamo tudi nekaj primerkov s profano vsebino: Vitez snubi princeso, Prodajalec rib in Vitez na konju. Večina slika na steklo je iz Kozlevčarjeve zbirke.