Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Votivi

Votivi so predmeti, ki so bili narejeni ali podarjeni zaradi zaobljube v nesreči ali zahvale. V naši zbirki so votivne slike in vezenine. Zanimivi sta votivni vezenini iz leta 1918, s katerima sta se stiška meniha zahvalila za srečno vrnitev z bojišč I. svetovne vojne. Muzej hrani tudi primerek votivne slike, naslikane na obcestnem znamenju, iz leta 1864. Prav tako hranimo več primerkov votivnih slik iz prve polovice 19. stoletja.