Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Srednjeveška iniciala
TRETJA TRIADA OŠ in SŠ  
 
ustvarjalna delavnica
 
Knjižno slikarstvo je svoj največji razcvet doživelo v visokem srednjem veku. V skriptoriju stiškega samostana so v 12. stoletju nastale najlepše okrašene iniciale pri nas.
 
Delavnica predstavi poklic srednjeveškega knjižnega slikarja. Učenci spoznajo materiale, barve in postopke, ki so jih slikarji uporabljali pri svojem delu. Raziskujejo pomen iniciale, njeno simboliko in motiviko.
 
Po srednjeveškem postopku naslikajo svojo inicialo. S pomočjo pergamentne šablone prerišejo telo iniciale in jo samostojno okrasijo. Učenci pridobivajo znanje o nastajanju srednjeveških rokopisov in hkrati razvijajo svojo ustvarjalnost.
 
 
  45+ min
 
  3 eur
 
  pripomočke priskrbi muzej
 
  možnost gostovanja
 
  zgodovina, likovna umetnost, umetnostna zgodovina
 
  Učenci ali dijaki:
● spoznavajo kulturni pomen srednjeveških samostanov;
● spoznajo stiški skriptorij in knjižno slikarstvo;
● pri ustvarjanju uporabljajo srednjeveške materiale in postopke.