Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Mali restavrator
PRVA IN DRUGA TRIADA OŠ  
 
  ustvarjalna delavnica
 
Stari predmeti so pogosto poškodovani. Preden jih pripravimo za ogled, jih v muzeju očistimo, obnovimo in zaščitimo. Za to poskrbi muzejski restavrator, ki s posebnimi postopki predmetom povrne nekdanji sijaj.
 
Učenci si ogledajo restavratorsko delavnico in spoznajo delo muzejskega konservatorja-restavratorja. V muzeju se kot mali restavratorji preizkusijo tudi sami. Prejmejo delovni list s sliko “poškodovane” umetnine. Kip ali sliko poiščejo v prostorih muzeja in na delovnem listu umetnini dorišejo manjkajoče dele.
 
Učenci pobližje spoznajo muzejske predmete in se urijo v natančnem opazovanju. Delavnica jih spodbuja k zavedanju pomena ohranjanja kulturne dediščine.
 
 
  45+ min
 
  3 eur
 
  pripomočke priskrbi muzej
 
  ni možnosti gostovanja
 
  likovna umetnost, spoznavanje okolja, družba
 
  Učenci:
● se urijo v opazovanju in risanju po opazovanju;
● spoznajo poklic restavratorja;
● spoznavajo pomen ohranjanja kulturne dediščine.