Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Poti knjige
Tadej Trnovšek, Sara Primec, Jernej Kotar, Marta Kotar, Tomaž Hočevar, Metka Starič, Barbara Pečnik, Andrej Perhaj, Matej Šteh, Maja Lampret, Borut Lampret
2019
210 x 148 mm, 16 strani
Cena: 0,50 eur
Ste se kdaj spraševali, kako velika je moč knjige? Kako lahko ta preprost skupek zvezanih listov, popisanih s črkami, vpliva na človeka, na družbo, na narod? Je lahko moč knjiga celo tako velika, da postane nosilka civilizacija? Lahko! Knjige so vse to za nas že storile in to še vedno počnejo!
 
Pred vami je brošura s predstavitvijo ustanov, ki se zelo dobro zavedajo, kakšna je moč knjig. To so ustanove, ki se s knjigami poklicno ukvarjajo, jih hranijo, preučujejo, razstavljajo, kritično presojajo in delijo znanje o njihovem pomenu. In za Slovence je ta pomen celo odločilen. Naša identiteta namreč temelji na kulturi in jeziku. In knjiga je prav to: medij kulture in jezika.
 
Znanje je bilo včasih domena knjig. Danes, v času digitalne tehnologije, znanje dojemamo kot nekaj samoumevnega. Sodobni mediji nas vsakodnevno zasipajo z novimi idejami in trendi ter nam kradejo pozornost in dragoceni čas. Knjige v naših ustanovah pa imajo povsem drugačen utrip. Njihov rok trajanja ni omejen le na na nekaj dni, tednov. Naše knjige so uspešno kljubovale burnim stoletjem, pri tem pa niso niti za hip izgubile svojega čara, pomena in moči.
 
Vabljeni na Poti knjige, da vas popeljejo skozi bogato pisno zgodovino Slovencev. Od čudovitih, v samostanu kopiranih in okrašenih srednjeveških kodeksov ter prvih, skorajda sramežljivo zapisanih slovenskih besed, preko inkunabul do tiskanih knjiig 15. stoletja, ki so povzročile pravo knjižno revolucijo. Od Primoža Trubarja, ki se je moči knjige in domačega jezika popolnoma zavedal in je eden tistih "krivcev", da besedilo pred vami sploh razumete, do Janeza Vajkarda Valvasorja, kranjskega Indiane Jonesa, zaradi katerega danes vemo skoraj vse o življenju naših prednikov v 17. stoletju. Od liturgičnih, znanstvenih, zgodovinskih knjig do knjig v službi umetnosti, ki jih zastopa Josip Jurčič, avtor prvega slovenskega romana.
 
S projektom Poti knjige vam omogočamo, da na območju Dolenjske v enem dnevu spoznate tisočletno slovensko pisno dediščino. Brošura je zasnovana kot delovni list, saj se zavedamo, da je izkustveno učenje bistveno prijaznejše in učinkovitejše za vse. Učenke in učence čaka nepozaben svet pisarjev, mojstrov bakroreza, tiskarjev, knjigovezov in varuhov slovenskih knjižnih zakladov.