Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Arheološka zbirka

V arheološki zbirki hranimo predvsem najdbe iz arheološkega izkopavanja leta 2003 na območju nekdanjega lavatorija v vrtu križnega hodnika. Presenetljivo odkritje so bili ostanki keramike in sledovi objekta iz starejše železne dobe. To je prvi dokumentirani dokaz, da je bil prostor samostanskega kompleksa naseljen že v prvem tisočletju pred Kristusom. V zbirki hranimo tudi rimsko fibulo, tri rimske nagrobnike in srednjeveško vodovodno cev.