Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Fotografije na steklo

Med fotografskim gradivom hranimo tudi 154 fotografij na steklenih ploščah. Tudi stiški menihi so sledili razvoju fotografije in raznih tehnik fotografiranja, kar dokazujejo ohranjeni fotoaparati in fotografska stojala p. Stanislava Malija (1907–1987). Za raziskovanje zgodovine stiškega samostana so posebno dragocene njegove avtorske fotografije, ki prikazujejo samostan okoli leta 1930. V zbirki fotografij na steklo hranimo tudi serijo propagandnih fotografij, ki prikazuje veliko lakoto v ruskih deželah v dvajsetih letih 20. stoletja, serijo fotografij J. Laznika z upodobitvijo Ljubljane in serijo fotografskih utrinkov s popotovanja po Bolgariji.