Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Podobice

Zbirka podobic obsega okrog 6000 enot. Med starejše spadajo podobice z upodobitvami križevega pota v tehniki lesoreza s konca 17. oz. z začetka 18. stoletja. Najstarejše podobice v tehniki bakroreza so iz 17. stoletja. Posebej dragocene so ročno pobarvane podobice in podobice, ki imajo (navadno na hrbtni strani) različne pripise nekdanjih lastnikov. Tematsko ločimo svetniške, romarske in spominske (ob smrti, krstu, novi maši idr.) podobice. Izbor naših podobic, povezanih z Marijo Pomagaj z Brezij, je bil že objavljen.