Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Slike

Slikarska zbirka obsega likovna dela od 15. stoletja dalje, prevladujejo pa likovna dela umetnikov iz 18. in 19. stoletja. Najstarejši likovni upodobitvi sta gotska freska sv. Eligija in freska s fragmenti naslikanih grbov. Krasili sta nekdanjo Pavlovo kapelo ob nekdanjem vhodu v stiški samostan. Domnevno sta delo Janeza Ljubljanskega iz sredine 15. stoletja. Pridružuje se jima tudi njegov gotski vitraj z upodobitvijo sv. Katarine Aleksandrijske iz župnijske cerkve v Lomu pod Storžičem. Med slikami iz 18. stoletja hranimo dela Fortunata Berganta (Sv. Florijan, Sv. Vid, 1763, Marija Tolažnica žalostnih), Antona Mihaela Fayenza (Sv. Jožef, 1772), Valentina Metzingerja (Sv. Nikolaj, okoli 1740), Antona Postla (Sv. Jožef z Detetom, Žalostna Mati Božja) in Janeza Potočnika (Sv. Bernard). Med slikami iz 19. stoletja naj omenimo dela Matije Bradaška ml. (Kristusovo rojstvo, 1929), Leopolda Layerja (slikaIzbrisan je dolg iz leta 1825 naj bi bila njegovo zadnje delo), Mihaela Stroya (Sv. Frančišek Asiški, 1843, Sv. Družina, 1865) in Anselma Wissiaka (Sv. Ciril in Metod pred moravskim kraljem Rastislavom, 1863). V zbirki hranimo tudi slike slovenskih umetnikov 20. stoletja: Ivana Franketa (Sv. Alojzij Gonzaga, Ecce homo), Maksima Gasparija (Lepa Vida, 1940), Ivana Groharja (Sv. Frančišek Ksaver krščuje črnega dečka, 1905–1911), Gabrijela Humeka (izbor slik), Ivane Kobilce (portret blaženega Martina Slomška, 1879), Leona Koporca (Sveti Benedikt, 1984), Antona Gojmirja Kosa (Sv. Frančišek Asiški), Elde Piščanec (Marija z Detetom, okoli 1940), Maksima Sedeja (Kmečka svatba, 1943, Sveta Trojica), Alberta Sirka (Marija z Detetom, 1939), Lojzeta Spacala (Vaški svetniki, 1945), Mateja Sternena (portret zbiratelja Leopolda Kozlevčarja, 1947, Sv. Leopold, 1947), Jele Trnkoczy (portret stiškega opata dr. Avguština Kostelca), Ivana Vavpotiča (Trpeči Kristus, 1905), Jerneja Vilfana (Adam in Eva v raju, 1982) in Ivana Zajca (Češčenje Matere Božje, okoli 1930). Od sodobnikov naj omenimo likovna dela Mire Ličen Krmpotić (14 postaj križevega pota po meditacijah praškega nadškofa msgr. Miloslava kardinala Vlka, fuzija stekla, 2011) in Mateja Metlikoviča (Marija z Detetom, predloga za vezeno kompozicijo na mašnem plašču, 2006).